Lijst Groot Montferland

Ruimte voor je slogan

Lijst Groot Montferland actueel

 

 


Leuk vinden


 

Nieuws


Terug naar overzicht

02-04-2017

Haastige spoed is zelden goed

Afgelopen raadsvergadering (donderdag 30 maart 2017) werd het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) behandeld tijdens de raad. Op zich was het voorgestelde beleid een uitstekende weg vooruit en in het bijzonder het gedeelte waarin Montferland overgaat op het “Deense model” was iets waar wij als Lijst groot Montferland achter kunnen staan.

Het zogenaamde Deense model is een beleid dat enigszins anders werkt dan het beleid dat op dit moment gehanteerd wordt. Vanwege de andere aanpak had het College ook een periode ingepland waarin iedereen zou kunnen wennen aan de nieuwe manier van werken. Wat je namelijk niet wil is dat je nieuw beleid wat nog in de ontwikkelingsfase zit “er door heen drukt” zonder dat je alle betrokkenen op elkaar in laat spelen. De effectiviteit van het nieuwe beleid is dan positiever en de uitkomsten beter.

De verbazing is dan ook groot als het CDA een motie indient die de invoering van het nieuwe WMO beleid ernstig moet bespoedigen, de (kleine) kernen als proeftuin wil gebruiken en een dusdanig tijdspad inzet waarin het
erg moeilijk wordt voor het College om effectief nieuw beleid te ontwikkelen.
Vanzelfsprekend zijn wij zeker niet tegen positieve ontwikkelingen voor de kleine kernen, sterker nog, dat juichen wij enorm toe. Echter… de wijze waarop het CDA met steun van Lokaal Belang Montferland en D66 deze invoering versneld “er door wil drukken” geeft ernstig stof tot nadenken.

In de eerder genoemde motie geeft de meerderheid van de raad (CDA, LBM en D66) het college de opdracht op in september een presentatie te geven waarin het nieuwe beleid uit de doeken wordt gedaan. Aansluitend moet het college pilots opstarten in de kernen (niet alleen Didam en
‘s-Heerenberg) om het nieuwe beleid te testen.

Op zich lijkt er niets aan de hand met dit voorstel wat zelfs sympathiek te noemen is, ziet het tijdspad van ongeveer 6 maanden er goed uit, echter die 6 maanden zijn niet reëel.

Het Sociale beleid van de gemeente wordt niet alleen door het College bedacht, daarin wordt het College geadviseerd door de Sociale Raad. De Sociale Raad is een adviesorgaan van het College en geven advies op het gebied van sociale vraagstukken en beleid.

De Sociale Raad en de lokale politiek hebben net zoals de landelijke politici zomer reces. Dat is een periode waarin alle politieke activiteiten op een laag pitje staan. Rekening houdend met de tijd die de gemeenteraad nodig heeft met het bestuderen van het advies van de Sociale Raad en het zomerreces is het reëel om het beleid in juni naar de Sociale Raad te sturen.

Op dit moment is er van de gestelde 6 maanden nog maar 3 maanden over. In die drie maanden moet er eerst tijdens een College vergadering het plan besproken worden wat ook nog eens primair door de verantwoordelijke wethouder en het ambtelijk apparaat ontwikkeld moet worden. Dit is een tijdsdruk die voor het college niet reëel is, aangezien de dagelijkse gang van zaken ook nog doorgang moet hebben.

Lijst Groot Montferland heeft dan ook tijdens de bespreking van het WMO beleid en de motie van het CDA aangegeven dat een ontwikkeling en presentatie van het beleid de tijd moet hebben. De presentatie aan het einde van het jaar met de pilots door een volgend college in 2018 is veel beter dan het “er door drukken” waar op dit moment door het CDA, D66 en Lokaal Belang Montferland sprake van is.

Lukraak experimenteren met de zorg voor mensen thuis doe je niet, ook al lijkt het een nobel plan. Het ontwikkelen van beleid waarbij het uitgangspunt is dat mensen zo lang als mogelijk thuis kunnen blijven wonen is iets wat je niet snel regelt, maar waar je doordachte plannen voor maakt die goed onderbouwd ontwikkeld en getest moeten worden.

Wij van Lijst Groot Montferland vinden deze ontwikkeling van het CDA, D66 en Lokaal Belang Montferland dan ook een kwalijke zaak. De ontwikkeling van goede zorg voor mensen thuis in alle kernen is in een zeker gevaar nu er onder een onrealistische tijdsdruk delicaat zorgbeleid ontwikkeld moet worden.

Lijst Groot Montferland zal zich inzetten voor de ontwikkeling van goed, effectief en werkbaar zorgbeleid waarbij iedereen de zorg thuis kan krijgen die hij of zij verdient. Geen beleid dat onder spanning van lokale verkiezingen er doorgedrukt moet worden, maar beleid dat weloverwogen zorg ontwikkeld waardoor de inwoners van Montferland lang en veilig thuis kunnen blijven wonen, zonder dat er “onverwachte” hiaten in de zorg ontstaan.

Wij zullen u via Facebook en onze website op de hoogte houden van de voortgang van deze kwalijke ontwikkeling.Terug naar overzicht