Lijst Groot Montferland

Ruimte voor je slogan

Lijst Groot Montferland actueel

 

 


Leuk vinden


 

Nieuws


Terug naar overzicht

06-10-2017

Een motie voor de bühne

In de raadsvergadering van 28 september jl. werd de motie “Sterke kernen en verenigingen” ingediend door het CDA en de VVD.

Wij van Lijst Groot Montferland hebben samen met de PvdA en D66 tegen deze motie gestemd.

Op dit moment speelt er veel in Montferland en vooral in de kleine kernen. Scholen die sluiten of met sluiting bedreigd worden. ( het openhouden van scholen is trouwens voorbehouden aan de schoolbesturen en NIET aan de gemeenteraad / het college). Het overnemen van dorpshuizen van de gemeente.
Vooral de kleine kernen hebben te maken met vergrijzing, verenigingen die steeds minder op vrijwilligers een beroep kunnen doen en slinkende ledenaantallen.
In de KTD 2014 ( Kerntakendiscussie 2014) heeft de gemeenteraad besloten op vele facetten te bezuinigen. Ook heeft de gemeenteraad besloten dat er per kern minimaal 1 voorziening aanwezig moet zijn.

Nu loopt de voorbereiding voor een beleidsplan dat in december naar de gemeenteraad moet met het voorstel om voorzieningen te clusteren.
Dit kan dan inhouden dat niet iedere kern een eigen sport / voetbalaccomodatie meer heeft in de toekomst.

Hierdoor staat de leefbaarheid onder druk. Wij krijgen steeds meer vragen, vooral vanuit de kleine kernen, wat dit voor de kernen betekent. Mensen worden onzeker omdat er geen duidelijkheid komt en men het gevoel krijgt dat hen alles wordt ontnomen.

Het college wil een standaard voor alle kernen, maar de ene kern is de andere niet en in Lengel en Stokkum denkt men anders over de toekomst van de voetbalvereniging dan bijvoorbeeld in Nieuw Dijk.

Daarom hebben wij telkenmale aan het college duidelijk gemaakt dat rust en dat iedere kern anders benaderd en behandeld moet worden. Echter wel met dezelfde uitgangspunten.

Waarom hebben we dan tegen deze motie gestemd? Het is toch juist goed om rust en ruimte te creëren voor de kernen?
Een belangrijk issue in deze motie, de bezuinigingen voor de voetbalverenigingen, was al in februari 2017 al uitgesteld van 2018 naar 2020! En wat al geregeld is hoeft niet nogmaals geregeld te worden.

Deze motie was, wat ons betreft voor de bühne en daarom hebben wij, Lijst Groot Montferland, samen met PvdA en D66 tegen deze motie gestemd.

Het bevreemde ons ten zeerste dat ook de VVD voor stemde terwijl de kosten, door deze motie, niet gedekt werden en de college dit zelf mocht uitzoeken.

Lijst Groot Montferland vind dat we maatwerk moeten leveren omdat, zoals eerder al gezegd niet alle kernen hetzelfde zijn. Dit in rust met de kernen te regelen.

Wij willen eerlijk, open en transparant communiceren met onze inwoners en houden er niet van om overbodig zaken te roepen om ons daarmee te willen profileren.

Wij blijven ons inzetten om de leefbaarheid overal in onze gemeente te blijven waarborgen.Terug naar overzicht