Lijst Groot Montferland

Ruimte voor je slogan

Lijst Groot Montferland actueel

 

 


Leuk vinden


 

Nieuws


Terug naar overzicht

15-10-2017

Motie voor medicinale cannabis

In mei 2017 bracht onze fractie, samen met PvdA en D66, een motie in met betrekking tot de teelt van cannabis voor medicinaal gebruik.

Inwoners van de gemeente Montferland hebben aan ons het verzoek gedaan om te bevorderen dat hen de mogelijkheid wordt geboden zelf cannabisplanten te houden en te oogsten. Het gaat hierbij om inwoners die om medische redenen genoodzaakt zijn of baat hebben bij het gebruik van medicinale cannabis. Deze inwoners willen cannabisolie maken voor eigen gebruik.

Aan cannabisolie wordt een heilzame werking toegeschreven bij een groot aantal ziekten zoals spierziekten en vormen van kanker. Voor de farmaceutische industrie is de vraag naar cannabisolie geen interessante markt, waardoor patiënten onvoldoende worden bediend. De huidige officiële mogelijkheden om cannabisolie op de commerciële markt te verkrijgen zijn zeer kostbaar en/of de olie is van onvoldoende kwaliteit. Daardoor blijven deze mensen onverhoopt van deze werkzame stof verstoken. Voor sommige aandoeningen kan medicinale Cannabis (wiet) goed werken voor bestrijding van de pijn en de spierspanning. Ook in onze naaste omgeving hebben een aantal mensen baat bij het gebruik van deze cannabis.

In Montferland en directe omgeving zijn er initiatieven waarbij mensen op vrijwillige en ideële basis, zonder economische belangen, onder strikte voorwaarden een kleinschalige productie van cannabisolie willen verzorgen ten behoeve van medische gebruikers binnen onze gemeente.

Door de strafbaarstelling in het Wetboek van strafrecht van cannabisteelt, handel en gebruik en recente gebeurtenissen in het kader van handhaving bestaat er een angstcultuur bij medische gebruikers van cannabisolie. De indruk bestaat dat zelfs huisartsen terughoudend reageren op het onderwerp medisch gebruik van cannabisproducten.

De fractie heeft toen dan ook een motie ingediend met het verzoek aan het college / de burgemeester om namens de gemeenteraad een brief te schrijven aan het kabinet om productie voor eigen gebruik van cannabis voor medicinaal gebruik landelijk te regelen.
De overige fracties (CDA, LBM en VVD) wilden deze motie niet steunen, het CDA met de motivering dat het CDA landelijk dit niet wil. Dus in tegenstelling tot een aantal andere gemeentes, gaat er vanuit Montferland geen brief naar Den Haag. Helaas!
De volledige tekst van de verworpen motie vind je onder aan dit artikel.

 Getekende motie medicinale cannabis 17b0007833.pdf


Terug naar overzicht