Lijst Groot Montferland

Ruimte voor je slogan

Lijst Groot Montferland actueel

 

  

Nieuws


Terug naar overzicht

02-02-2019

Artikel 44 vragen over NK Wielrennen

Na het debacle van het NK wielrennen in 2017 hebben wij informatie opgevraagd waarom het budgettair zo mis heeft kunnen gaan. Het college wilde daar toen geen antwoord op geven en heeft zelf een onderzoek in laten stellen.

Nadat het onderzoek afgerond was hebben alle raadsleden het onderzoeksrapport mogen inzien.
Na inzage hadden wij nog meer vragen dan daarvoor en hebben gevraagd om de onderliggende stukken van het rapport te mogen inzien. We hebben toen bepaalde stukken mogen inzien en hebben kunnen constateren dat lang niet alles voor ons als raadsleden ter inzage lag, ondanks dat dit volgens de gemeentewet wel verplicht is.

Daarom hebben we via een zogenaamde artikel 44 procedure alle informatie dat er is, opgevraagd bij het college aangaande het NK wielrennen in 2017.
Conform dit artikel 44 is het college verplicht deze informatie te leveren, zodat wij een compleet beeld zouden krijgen over de organisatie van het NK Wielrennen en waarom er zaken niet goed zijn gelopen.

Het antwoord op deze artikel 44 vraag zou het college uiterlijk in de raadsvergadering van 31 januari jl. moeten geven.

Op de dinsdag voor de raadsvergadering kreeg de raad van de gemeente Montferland een brief van het college waarin "de gevoelens van de raad gevraagd werd ".

Dit een vreemde gang van zaken, wij stellen een vraag aan het college en vervolgens vraagt het college vervolgend aan de gemeenteraad of ze deze vraag mag/kan beantwoorden.

De raad zou daar zeker iets van kunnen en mogen vinden echter pas als onze vraag om inlichtingen is toegestaan of afgewezen.

Ook werd er door het college een prijskaartje aan ons verzoek gehangen, iets wat totaal ongebruikelijk is. Door de PvdA werd er zelfs aangegeven dat het college hierdoor de raad stuurde in het geven van een antwoord door de gevoelens te vragen en er een prijskaartje aan te hangen.

Aanvankelijk waren naast het college ook het CDA, LBM, VVD en D66 tegen het verzoek. De 4 coalitiepartijen hadden al een punt achter het NK Wielrennen gezet.

Na een verhitte discussie in de gemeenteraad waarbij Lijst Groot Montferland de steun kreeg van de Partij van de Arbeid, werd na een schorsing van meer dan 45 minuten door de Burgemeester meegedeeld dat wij alle informatie tot en met het NK wielrennen kunnen inzien.
De gegevens kunnen vanwege privacy geanonimiseerd worden. Het college geeft aan deze gegevens binnen 2 maanden te kunnen leveren, maar "kan niet garanderen dat de informatie compleet is".

Kijk hier ook naar de hele behandeling van het artikel 44 gedeelte tijdens de gemeenteraad van 31 januari.

Wij houden u op de hoogte en willen alles boven tafel krijgen.

KLIK HIER VOOR DE VIDEOTerug naar overzicht