Lijst Groot Montferland

Ruimte voor je slogan

Lijst Groot Montferland actueel

 

  

Nieuws


Terug naar overzicht

01-12-2018

Motie van treurnis ingediend door Lijst Groot Montferland

Tijdens de raadsvergadering van 29 november heeft Lijst Groot Montferland een motie van Treurnis tegen het college van Montferland ingediend.

Het college heeft voor de begrotingsvergadering, voor 2019 en verder, in november informatie niet met ons en de Pvda Montferland gedeeld omtrent een bezuiniging van 1 miljoen euro in het Sociale domein.
Deze bezuinigingen zijn op meerdere plekken in de begroting vermeld, o.a. pagina 5, 6, 11, 167 en het te nemen besluit hierover.

Tijdens de vergadering gaf de wethouder financiën (wethouder Som) aan dat het college voor het uitgaan van de begroting aan de partijen al van plan was deze bezuiniging niet door te laten gaan en dat dit een omissie was dat het er nog in stond. Slechts een korte sorry kon er van af.

Deze informatie is NOOIT met ons of de PvdA gedeeld.

Tijdens de behandeling van de motie van treurnis verweet wethouder Som ons zelfs van selectief shoppen uit zijn eigen programmabegroting, Onze woordvoerder heeft hem op de exacte pagina’s gewezen waarin dit vermeld stond.
In de tweede termijn hebben we alle raadsleden nogmaals gewezen op de betreffende bladzijden waar deze bezuinigingen in vermeld stonden.

Op voorhand wisten we al dat deze motie niet zou worden aangenomen, want het volgen van je college is voor coalitiepartijen schijnbaar belangrijker dan je rol als raadslid vervullen.

Bekijk HIER een verslag van de Motie van TreurnisTerug naar overzicht