Lijst Groot Montferland

Ruimte voor je slogan

Lijst Groot Montferland actueel

 

  

Nieuws


Terug naar overzicht

14-07-2020

Zwembad de Hoevert (update)

Op donderdag 9 juli was de laatste raadsvergadering van de Gemeenteraad Montferland voor het zomerreces die ook deze keer werd gehouden in het Hart van Loil.

Tijdens de pitches voorafgaande aan het debat over de #Kadernota was de stemming goed en werden complimenten over en weer gegeven aan elkaar voor de open en vriendelijke houding naar elkaar.
Iets waar ook wij vanzelfsprekend blij mee waren.

Na de kadernota kwamen er twee zware dossiers voorbij te weten “marktconsultatie Zwembad 'de Hoevert' Didam” en “Locatie Brede school ’s-Heerenberg” .
Van de open en constructieve houding in het eerste gedeelte van de lange vergadering vandaag was al vrij snel geen sprake meer.

Lijst Groot Montferland, PvdA Montferland en Rob Mos legde nogmaals het fantastische plan uit waarbij vanuit de samenleving een initiatief opgezet is waarbij meerdere verenigingen, een grutter, een ondernemer een plan gezamenlijk hebben opgesteld om op een andere locatie een zwembad te realiseren in ruil voor de grond van de Zwembad 'de Hoevert' Didam en de mogelijkheden om daar woningbouw te plegen.
De kosten voor de Gemeente Montferland zouden dan nihil zijn geweest. Het plan is zelfs nog meerdere keren aangepast om de coalitie tegemoet te komen, maar de flexibiliteit was ver te zoeken. Het kreeg geen enkele kans, ook al waren er individuele raadsleden die er zeker wat voor vonden.
Helaas won de coalitie discipline.
Het enige wat nodig was voor die ene kans van slagen was uitstel van een jaar (volgens de eerder overeengekomen mogelijkheid tot verlenging van een jaar), maar dat werd niet gegund door de partijen van de coalitie.

Eerlijk gezegd, D66 (de partij van de verantwoordelijk wethouder voor o.a. Sport) was duidelijk vanaf het begin door aan te geven dat het tijd was om het bad te sluiten. De andere partijen volgden in het kielzog.

Vervolgens komt er een motie van de coalitie die het college oproept tot “uiterlijk 1 oktober of zoveel eerder als mogelijk met een voorstel voor kaders te komen die het mogelijk maken om plannen passend binnen de sportnota 2020-2023 in Didam mogelijk te maken” . De coalitie geeft aan dat er “in Didam behoefte is aan een sportvoorziening (bijv een zwemvoorziening) waar bewegen op verschillende manieren mogelijk is” .

Waar wij als gezamenlijke partijen een jaar vragen om alles rond te maken (waarna er duidelijkheid is), vragen de coalitie partijen aan het college om voor 1 oktober met “kaders te komen” . Dit schept alleen maar onduidelijkheid…. de samenleving vraagt om een zwembad, er is een levensvatbaar initiatief hiervoor, coalitie verwijst het naar de prullenbak want “het is niet duidelijk” om als coalitie zelf te komen met een wazig voorstel om een sportvoorziening (wat bijv ook een zwemvoorziening kan zijn) te creëren.

Het enige wat duidelijk is, is dat het CDA, de VVD, D66 en Lokaal Belang Montferland gestemd hebben voor het sluiten van zwembad de Hoevert, geen oog hebben voor levensvatbare initiatieven vanuit inwoners, verenigingen en ondernemend Didam voor een vervangend zwembad elders in #Didam.

Een fantastisch initiatief waarbij de gemeente geen financieel risico loopt (erg belangrijk in deze financieel zware tijden), (sport) voorzieningen op peil kan houden kan worden in Didam en omliggende Montferlandse kernen krijgt geen steun.
Ondanks mooie woorden van individuele raadsleden van de coalitie, wordt er besloten dat de Hoevert sluit per 1 januari 2021.

Het verenigingsleven dat gebruik maakt van de zwemvoorziening wordt de nek omgedraaid.

Wordt vervolgd ?Terug naar overzicht