Lijst Groot Montferland

Ruimte voor je slogan

Lijst Groot Montferland actueel

 

 

 

Nieuws


Terug naar overzicht

02-05-2023

Lijst Groot Montferland neemt afscheid van raadslid Joost Gerritsen.


In de afgelopen periode is gebleken dat de wijze van politiek handelen/bedrijven van raadslid JoostGerritsen anders is dan de fractie van Lijst Groot Montferland vind dat bij haar past. Ook is er geconstateerd dat er een verschil van inzicht is aangaande de dossiers die de afgelopenperiode zijn behandeld tussen de (rest van de) fractie enerzijds en Joost Gerritsen anderzijds en dat het moeilijk, en in sommige gevallen zelfs niet mogelijk is, om tot een gewogen fractiestandpunt te
komen.

Volgens het bestuur en de fractie van de partij zijn er onoverkoombare verschillen op het gebied van het uitvoeren van de taken als raadslid en de manier waarop deze taken uitgevoerd zouden moetenworden. We geven er de voorkeur aan om nu in goede harmonie en na goed overleg afscheid van
elkaar te nemen.

Wij betreuren dat we tot dit besluit over moeten gaan, omdat Joost Gerritsen op bepaalde gebieden ook veel kennis meebrengt. De fractie van Lijst Groot Montferland gaat vol goede moed verder om gezamenlijk de doelen in overleg met elkaar uit te voeren voor de inwoners van onze mooie gemeente Montferland.

Wij wensen Joost Gerritsen veel succes als zelfstandig raadslid.Terug naar overzicht 


 

E-mailen