Lijst Groot Montferland

Ruimte voor je slogan

Lijst Groot Montferland actueel

 

  

Nieuws


Terug naar overzicht

06-06-2018

Evaluatie NK Wielrennen 2017

In de raadsvergadering van 31 mei 2018 is het rapport “Evaluatie organisatie NK Wegwielrennen” besproken.

Het college wilde dit rapport liever intern houden maar Lijst Groot Montferland heeft verzocht dit openbaar te maken. In dit rapport staan schokkende zaken waaruit opgemaakt kan worden waarom dit NK véél meer heeft gekost dan was begroot.

We hebben hier een aantal kritische vragen over gesteld en wilden dat die door de verantwoordelijke portefeuillehouders werden beantwoord (een wethouder draagt namelijk verantwoording over datgene wat zijn voorganger(s) hebben besloten of in dit geval nagelaten hebben om te besluiten).
Het college wilde dit niet en de burgemeester heeft deze rol voor het college op zich genomen.

Het rapport is van 6 februari 2018, ruim voor de verkiezingen dus! Op de vraag waarom dit rapport niet vóór de verkiezingen aan de raad gepresenteerd is, kregen we geen antwoord.

Voor ons en de PvdA was duidelijk waarom dit niet het geval is geweest.
De collegeleden die hun verantwoording hadden moeten nemen voor dit debacle, zijnde Loeff-Hageman (CDA) en Visser (VVD) konden zo ongeschonden hun termijn afmaken en zo werd hun partij geen schade toegebracht.

Maar wij gaan alsnog de vragen schriftelijk aan het college stellen en verwachten dan duidelijke antwoorden. Omdat het rapport niet door ons gepubliceerd kan worden zullen we de vragen die wij stellen publiceren op onze website www.lijstgrootmontferland.nlTerug naar overzicht